Loading...

اکسپندینگ expanding file فایل کد 1002

اکسپندینگ expanding file فایل کد 1002
65,000تومان
اکسپندیگ فایل های کیف هایی هستند که دارای بخش بندی به تعداد 10 یا 20 یا بیشتر میباشند. از خصوصیات وکاربرد آنها به آرشیو کردن مدارک، نقاشی ها، برگه های امتحانی، اسناد، و... میتوان اشاره نمود این مدل دارای 20 بخش میباشد و از دسته طرح های لایت است.

اکسپندیگ فایل های کیف هایی هستند که دارای بخش بندی به تعداد 10 یا 20 یا بیشتر میباشند. از خصوصیات وکاربرد آنها به آرشیو کردن مدارک، نقاشی ها، برگه های امتحانی، اسناد، و... میتوان اشاره نمود این مدل دارای 20 بخش میباشد و از دسته طرح های لایت است.

نظرات