Loading...

دفتر یادداشت مای نوت mynote جلدسخت مدل m135 سایز a5

دفتر یادداشت مای نوت mynote جلدسخت مدل m135 سایز a5
30,000 - 26,000تومان
دفتر یادداشت مثل یک دوست همیشه همراه مطالب مهم زندگی، نکات مهم دانشگاه، عناوین کاربردی در محل کار شمارا حفظ ونگهداری میکند، این دفتر یادداشت سری my note با برگه هایی به رنگ کاه میتواند یک دفتر خاطرات بسیار زیبا نیز باشد. دفتری با جلدی خیره کننده!

دفتر یادداشت مثل یک دوست همیشه همراه مطالب مهم زندگی، نکات مهم دانشگاه، عناوین کاربردی در محل کار شمارا حفظ ونگهداری میکند، این دفتر یادداشت سری my note با برگه هایی به رنگ کاه میتواند یک دفتر خاطرات بسیار زیبا نیز باشد. دفتری با جلدی خیره کننده!

نظرات