Loading...
کاورشیت سایز A4 مجموعه 100 عددی
یک پک شامل تعداد زیادی کاور پلاستیکی است از اساسی ترین ابزار های بایگان بمشار میرود این پک 100 عددی قابلیت اتصال به مدل های مختلف زونکن را دارد میتوانید بصورت منظم این کاور ها را کنار هم بچینید و به اسناد اداره نظم ببخشید.

یک پک شامل تعداد زیادی کاور پلاستیکی است از اساسی ترین ابزار های بایگان بمشار میرود این پک 100 عددی قابلیت اتصال به مدل های مختلف زونکن را دارد میتوانید بصورت منظم این کاور ها را کنار هم بچینید و به اسناد اداره نظم ببخشید.