Loading...

چسب دوطرفه استورم storm سایز 1.8 سانتیمتر

چسب دوطرفه استورم storm سایز 1.8 سانتیمتر
چسب دوطرفه استورم storm سایز 1.8 سانتیمتر چسب دوطرفه استورم 1.8 سانتیمتر
چسب دوطرفه استورم 1.8 سانتیمتر سایز 3 متر کاربرد این چسب برای کارهای با ظرافت نسبتا بالاست یکی از مزایای چسب های دو طرفه برای بی نقص بودن پروژه است این چسب همانطور که از اسمش مشخص است دارای دو طرف چسب سیلیکونی میباشد که میتواند بین دو قطعه قرار گیرد و...

چسب دوطرفه استورم 1.8 سانتیمتر سایز 3 متر کاربرد این چسب برای کارهای با ظرافت نسبتا بالاست یکی از مزایای چسب های دو طرفه برای بی نقص بودن پروژه است این چسب همانطور که از اسمش مشخص است دارای دو طرف چسب سیلیکونی میباشد که میتواند بین دو قطعه قرار گیرد و آنها را بهم بچسباند در حالی که دیده نشود و سطح کار شما را بی نقص جلوه دهد استورم یک برند شناخته شده ی ایرانی است که اعتماد به آن شمارا پشیمان نخواهد کرد.

نظرات