Loading...

بازی آموزشی بازی تا مدل دکتر اکتشاف 4 نفره

بازی آموزشی بازی تا مدل دکتر اکتشاف 4 نفره
دفتر مشق 100 برگ جلد سخت آپادانا apadana کد a0300368 دفتر مشق 100 برگ جلد سخت آپادانا apadana کد a0300368 دفتر مشق 100 برگ جلد سخت آپادانا apadana کد a0300368 دفتر مشق 100 برگ جلد سخت آپادانا apadana کد a0300368
دکتر ارنست در آزمایشگاه خود مشغول آزمایش می باشد، او باید هر چه سریعتر مواد شیمیایی خیلی خطرناکی را با استفاده از لوله های آزمایشگاهی با هم ترکیب کند، آیا شما دوست دارید در این کار مهم به دکتر ارنست کمک کنید؟ برای اینکار باید سریعتر از سایر بازیکنان...

دکتر ارنست در آزمایشگاه خود مشغول آزمایش می باشد، او باید هر چه سریعتر مواد شیمیایی خیلی خطرناکی را با استفاده از لوله های آزمایشگاهی با هم ترکیب کند، آیا شما دوست دارید در این کار مهم به دکتر ارنست کمک کنید؟ برای اینکار باید سریعتر از سایر بازیکنان توپ های رنگی را داخل لوله های آزمایشگاهی جابجا کنید تا ترتیب توپ ها همان چیزی شود که در کارت های بازی تصویرش وجود دارد. در این صورت شما یک دستیار ویژه برای دکتر خواهید بود و برنده می شوید. برای اطلاع از سایر قوانین بازی به راهنمای داخل بازی مراجعه کنید.

این بازی تمرکز و اعتماد به نفس در کودکان را افزایش می دهد.

نظرات