Loading...

بخش بازرگانی فروشگاه اینترنتی اهواز آنلاین

تبلیغات هدفمند همچون مایع حیاط که انسان برای بقا به آن نیازد دارد، برای صاحبان کسب و کار حائظ اهمیت فراوان است. هیچگاه نمیتوان موفقیت یک مجموعه را متصور شد اگر مقداری از بودجه ی خود را صرف تبلیغات نکند! اکثر مردم گمان میکردند که هزینه هایی که برای تبلیغ برند خود میپردازند یک حرکت کم سود و بی معنی است و در واقع پول خود را هدر داده اند اما باید گفت که این نوع طرز تفکر کاملا اشتباه است.به طور کلی تبلیغات موثر بر ضمیر ناخودآگاه مخاطب اثر میگذارد و همین تاثیرات آرام و غیر مستقیم میتواند بعد از مدتی تاثیر گذار باشد و یک فروشگاه یا برندی را به سود دهی برساند.تبلیغات را میتوان به عنوان بازوی اصلی فروش و توسعه بازار دانست.بسیاری از مدیران تبلیغات خود را متوقف میکنند و میگویند ما مشتری های ثابت خودمان را داریم اما از عواقب توقف تبلیغات بی اطلاع هستند زیرا با توقف تبلیغات سعی در کاهش هزینه های خود دارند ولی چیزی که از چشم این مدیران پنهان مانده این است که توقف تبلیغات مانند بیماری آرام آرام نتیجه نهایی خود را آشکار میکند.توقف در تبلیغات منجر میشود تا مشتریان و مخاطبین رفته رفته برند خود را فراموش کنند زیرا با فضای تبلیغاتی گسترده ای در سطح محیط یا فضای مجازی رو به رو هستند و با محصولات و برند جدید با کیفیت خوب مواجه میشوند و انتخاب خود را تغییر میدهند.